Photo of the week – “European Oasis” – Courtesy of Allie Massello ‘17

Photo+of+the+week+-%0AEuropean+Oasis%E2%80%9D+-+Courtesy+of%0AAllie+Massello+%E2%80%9817

Photo of the week – ‘European Oasis” – Courtesy of Allie Massello ‘17

 Photo of the week - 'European Oasis” - Courtesy of Allie Massello ‘17
‘European Oasis” – Courtesy of Allie Massello ‘17

Taken with a Nikon d500